Povinnosti týkající se BOZP, na které nesmí podnikatel zapomínat

Bezpečnost práce je něco, na co nesmí žádný podnikatel zapomínat. A to ani v případě, pakliže nemá pod sebou žádné další zaměstnance, respektive pakliže nikoho nezaměstnává. BOZP je zkrátka nekompromisní a v případě nedodržení stanovených pravidel hrozí nemalé pokuty. Ty ostatně mohou dosáhnout až do milionů korun. Proto raději požádejte firmu Extéria, o které se dočtete v řadě referencí na internetu, o pomoc. Anebo se sami informujte o tom, jaké jsou vaše povinnosti jakožto podnikatele a na co byste jakožto podnikatel neměl zapomínat.

Zajistit si lékaře pro pracovnělékařské služby

Hlavní povinností každého zaměstnavatele je zajistit si lékaře, který posoudí zdravotní stav potencionálních zaměstnanců. Mluvíme tedy o lékaři, se kterým se sjedná smlouva týkající se pracovnělékařských vztahů. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnance poslat na vstupní (a dále pak na výstupní nebo mimořádnou prohlídku), aby se potvrdilo, že je daný zaměstnanec schopný pracovních úkonů a že zvládne práci vykonávat tak, jak si zaměstnavatel představuje – že mu v tom zkrátka nebrání žádný zdravotní problém. 

Musí se provést kategorizace prací

Dalším velice důležitým bodem je to, že zaměstnavatel provede kategorizaci prací. Tento krok provádí zásadně OZO, a to navíc ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci. Také se na kategorizaci prací podílí lékař pracovnělékařských služeb a dále také orgán zaměřující se na ochranu veřejného zdraví. 

Když se provede kategorizace prací, souvisí s tím další kroky, a to například vyhledávání rizik plynoucích z kategorizace prací, dále pak zajištění měření rizikových faktorů a případně také provádění evidence rizikové práce. To vždy zajišťuje vedoucí zaměstnanec, případně personální oddělení. Může se na evidenci rizikových prací podílet opět i lékař pracovnělékařských služeb.