Jak vybrat podnikový systém pro firmu poskytující služby v oblasti logistiky?

Logistika je velmi široký pojem a stejně široká je i nabídka podnikových informačních systémů určených pro společnosti, které se zabývají poskytováním služeb v této oblasti. Jisté je, že bez vhodně zvoleného softwaru nelze optimalizovat související procesy. A naopak – implementace dobrého ERP ušetří firmě spoustu peněz, zefektivní a automatizuje opakované činnosti a v neposlední řadě usnadní práci zaměstnancům. Samozřejmostí by měla být možnost synchronizace důležitých informací s dalšími specializovanými aplikacemi.

Čím se vyznačuje „dobré“ ERP?

Zlaté pravidlo zní: “Podnikový informační systém vybírejte tak, aby svou funkcionalitou odpovídal specifickým potřebám firmy.“ V praxi to znamená, že zatímco někomu stačí pokročilý účetní systém s několika dalšími moduly nezbytnými pro řešení logistiky a dopravy, větší firma potřebuje komplexnější ekonomický software.

ERP

Podstatné je, aby se podnikový informační systém přizpůsobil zavedeným procesům. Respektive je zefektivnil a nikoliv zkomplikoval.

Neméně důležité jsou doba realizace a čas potřebný k implementaci. V případě některých robustních systémů trvá zavedení příliš dlouho, což může firmě uškodit a zbytečně ji připravit o značnou část zisku.

A konečně uživatelské rozhraní. Mělo by být přívětivé a přehledné. Uživatelé by neměli ztrácet čas rutinními činnostmi. Kvalitní ERP bere ohledy i na méně zkušené pracovníky a „nehází jim klacky pod nohy“.

RIS má vše, co potřebujete

Hodil by se vám konkrétní příklad podnikového informačního systému, který řeší oblast logistiky? Dobrou volbou je český software RIS.

Nabízí kombinaci uživatelsky jednoduchého ovládání a funkcí „velkého ERP“. Přizpůsobí se interním procesům vašeho podniku a lze do něj dodatečně integrovat další funkční moduly. Jinými slovy – poroste společně s vámi. Více na www.saul.cz.