Kdo musí platit solidární daň?

Brzy začne období to nejhorší pro podnikatele. Jsou to daně. Daně se zkrátka platit musí, i když se například jimi nezabýváme celý rok, na začátku roku je vždy řešit musíme. Mnohé z nás dokonce budí ze spaní růžový formulář, kdekdo z něj má respekt. Ovšem kromě daní z příjmů se také musí platit solidární daň. Lidé bohužel mají zafixováno to, že se solidární daň platí z jmění bohatých lidí. Jenže solidární daň není jen pro bohaté.

Mít královské příjmy, to je sen každého z nás. Jenže pokud jsou příjmy nad limit, musí se z nich odvést daň navíc, konkrétně solidární daň. I když z toho vyplývá, že solidární daň platí skutečně jen ti, kdo mají královské příjmy, opak je pravdou. I ti, kdo mají příjmy průměrné, museli v některém měsíci platit solidární daň také.

Solidární daň je stanovena na sedm procent. Podléhají jí pouze příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Pro letošní rok samostatné výdělečné činnosti byly nad limitem, činily konkrétně milion a půl.

Kvůli solidární dani je čas na daňové přiznání

Pokud platíte solidární daň, musíte podávat daňové přiznání. Pokud budete mít příjmy vyšší než 1 438 992 korun (což je zmiňovaný limit), musíte solidární daň odvést a tedy i podat daňové přiznání. Tím, že vzniká solidární daň, vzniká také povinnost daňové přiznání vyplnit.

A tím se také dostáváme ke zodpovězení otázky, kdo musí platit solidární daň. Solidární daň musí platit všichni ti, kteří mají vyšší příjmy než milion a půl korun (konkrétně vyšší příjmy než 1 438 992 korun).

Zaměstnanci, pozor na to

Zatímco osoby samostatně výdělečné činné si na solidární daň dávají pozor, zaměstnanci si jí bohužel nevšímají, jak by měli. Mohou na to ale doplatit. Kontrolujte si proto výši svých příjmů a plaťte solidární daň, pokud dosáhnete limitu, který je určen. V případě, že nevíte, kolik vaše roční příjmy dělají, požádejte o roční zúčtování daní.