Kdy zaměstnanec musí nejpozději dostat mzdu? 

Vyplácení mzdy je v mnoha společnostech velmi citlivým tématem. Dostává se v jí totiž později než má. Zaměstnanci jsou velmi ostražití a když je už po splatnosti, mají tendenci se ozývat. Přece jenom musí poplatit účty. Jenže firma se nemusí řídit sepsanou smlouvou. Měla by, ale jediné, co zaměstnanec může udělat, je až v dalším měsíci ukončit pracovní poměr.  

Mzda je splatná po vykonání práce 

Ano, plat neboli mzda je odměna za práci, která pracovníkovi náleží ve chvíli, kyd vykoná práci. Nejpozději je splatná v následujícím měsíci, který je po měsíci, kdy k práci došlo. Den, na kterém se dva domluví, je ryze otázkou smlouvy a závazkem zaměstnavatele. Obecně je však stanoveno, že mzda je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy k vykonávání práce došlo. Jinými slovy v praxi mzda za srpen může být vyplacena do konce září.  

Termín vyplácení mzdy je vždy dohodnutý ve smlouvě, ovšem splatnost mzdy zůstává stejná a rovná se tedy celému kalendářnímu měsíci. Je samozřejmé, že zaměstnancům záleží na termínu, ovšem pokud se mzda zpozdí, nedá se nic dělat, musí se vyčkat. 

Práci ukončit můžete až měsíci dalším 

Zákon vám však ukládá možnost rozvázat takový pracovní poměr. Jestliže zaměstnavatel nevyplatil například mzdu za srpen v září, můžete vypovědět pracovní smlouvu v říjnu čili po období splatnosti. A to dokonce až patnáctý den tohoto přespříštího měsíce. Čili pokud vám nebyla vyplacena mzda za srpen v září, musíte vyčkávat až do poloviny října, abyste mohli bezproblémově vypovědět pracovní smlouvu.  

Se zálohami na běžnou mzdu se nepočítá 

I když v řadě společnostech k tomuto dochází, v praxi zákoník práce se zálohou na běžnou mzdu nepočítá. I když zaměstnanec chce často vyplatit alespoň část výplaty dříve, není to povinností zaměstnavatele a nemusí s tímto krokem souhlasit.  

Naopak kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci zálohu, tak je na mzdu splatnou během dovolené. Ovšem musí o to zaměstnanec požádat.