Pojmy ze světa měny, které se vám před dovolenou do zahraničí mohou hodit 

Pokud potřebujete koupit cizí měnu, můžete se setkat s několika pojmy, kterým běžný občan nemusí rozumět. V tomto článku se zaměříme na jejich vysvětlení tak, abyste je pochopili i bez ekonomického vzdělání. 

Devizový nebo valutový kurz? 

Možná už jste narazili na dva různé kurzy, devizový a valutový, které jsou k dispozici. Který se týká právě vás? K tomu bude potřeba vědět, jaký je rozdíl mezi devízami a valutami. Valuty označují cizí měnu, která je v hotovosti. Devízy jsou bezhotovostní finanční prostředky, tedy například na běžných účtech uživatelů. 

Měnový kurz 

Pojem měnový kurz určuje poměr, ve kterém je možné směnit jednotku jedné měny za jednotku jiné měny. Pokud to řekneme konkrétněji, pochopíte to lépe. Sledujeme například kurz euro. Podle kurzovního lístku vidíme, že kurz eura je 25 Kč. To znamená, že 1 euro koupíte za 25 Kč. Pokud máte 500 Kč, koupíte si 20 euro. Aby to ale nebylo tak jednoduché, měnový kurz můžeme ještě rozlišovat. A to hned nadvakrát. 

Měnový kurz plovoucí a pevně stanovený 

Podle toho, jak moc jsou měnové kurzy regulovány, je můžeme rozdělit na řízený plovoucí a pevně stanovený. Pevně stanovený kurz je daný – udává kurz jedné měny vůči jiné měně. Plovoucí kurz se ale může pohybovat. Známe tyto dva druhy plovoucích měnových kurzů: řízený (je stanoven na základě výkyvů v nabídce a poptávce, stát jej reguluje pouze tehdy, když dojde k velkým výkyvům) a volný (tady stát nezasahuje vůbec, kurz je tedy tvořen pouze působením nabídky a poptávky). 

Měnové kurzy nominální a reálné 

Nominální měnový kurz chápeme jako počet jednotek domácí měny, za které můžeme koupit jednu jednotku zahraniční měny. V případě, že jednotka zahraniční měny vyžaduje větší počet jednotek domácí měny, došlo k růstu nominálního měnového kurzu. Domácí měna oslabila. V opačném případě, kdy dojde k poklesu nominálního měnového kurzu, to znamená, že domácí měna posílila. Reálný měnový kurz je podíl domácí a zahraniční cenové hladiny, je plovoucí, mění se v čase. K jeho výpočtu je zapotřebí znát nominální měnový kurz.