Co umí akreditovaná laboratoř

Můžeme pro vás v rámci našich nově vybavených laboratoří provádět zkoušky na mechanické zkoušení. Při provádění zkoušky je pro nás zejména odbornost našich vyškolených odborníků, kteří mají za sebou spoustu zkušeností a praxe. Naše laboratoř má tedy své zázemí, které je plně vybavené pro všechny oblasti testování. Základní myšlenkou zkušební laboratoře a odborníků je společná touha vytvářet mnohem lepší budoucnost založenou na principu dlouhodobé úspěšnosti, poskytované přidané hodnoty, komplexní služby zákazníkům a partnerům s vysokou profesionalitou.

Provádění zkoušek různého charakteru

Poskytneme vám nejen mechanické zkoušky pro všechny druhy železných i neželezných kovů, po různé formě tepelného zpracování, všech možných tvarů a rozličných rozměrů, od malých až po rozměrné vzorky a prověříme všechny možné materiály o různé tloušťce a povrchu. Mezi běžné mechanické zkoušky patří zkouška tahem, ohybem, zkouška tvrdosti, vrubové houževnatosti a některé z nich se provádí také za nízkých i vysokých teplot. Pomocí mechanických zkoušek jsou testovány vstupní materiály, finální výrobky, ale i svary. Smyslem testování je naleznutí toho nejlepšího řešení provozních problémů, potíží s kvalitou včetně podkladů určených třeba i pro soudní znalce.

Laboratorní zkoušky

Provádíme fyzikálně-chemické zkoušky, zkoušky požární bezpečnosti, statické a dynamické zkoušky. Umíme detekovat vady vnitřní i povrchové, objemové i plošné u železných i neželezných materiálů a svarových spojů. Hodnotíme kvalitu u tlakových potrubí a nádob, u svařenců, na pevnostních konstrukcích, v odlitcích, na profilech, výkovcích a vývalcích. Pomocí inovace se snažíme neustále držet s našimi klienty krok. I to je naše přidaná hodnota spolu s postavením na trhu. Investujeme pravidelně do moderních přístrojů a současně také do vzdělání našich zaměstnanců. Zkušební laboratoř vnímá své činnosti, jako procesy jejichž cílem je měřit a řídit vše tak, aby bylo dosaženo nejvyšší efektivnosti. Procesní uspořádání umožňuje našemu managementu a všem pracovníkům lépe využít naše laboratoře, využít potenciál a odhalovat nedostatky, na které přicházíme také díky neustálému testování vašich produktů.