Na trhu práce dochází k bodu zlomu 

Místo posunu a radikálního ekonomického růstu dochází spíše k opačnému scénáři, a sice k probouzející se recesi. Očekávat se mohou těžké časy, které se dotknout prakticky všech – zaměstnanců, zaměstnavatelů, také důchodců nebo menších podnikatelů. Zmiňovanou recesi aktuálně vnímáme právě na trhu práce, kde se vytrácí původní velký optimismus, který přechází do spíše skeptického jednání. Místo náboru nových pracovníků se propouští, a to po vzoru velkých nadnárodních společností, jako jsou Amazon, Google nebo Apple.  

Nervozita by se dala krájet 

Člověk nemusí být odborníkem na psychologii, aby poznal, že nervozita, která aktuálně koluje ve vzduchu by se doslova dala krájet. Firmy začínají poměrně hlodat ne zrovna příznivé vyhlídky do budoucnosti, která je dnes velmi nejistá. Zaměstnavatelé se připravují na zlomový pokles zaměstnanců, ale samozřejmě se zde najde kupa těch, kteří nepředpokládají žádné změny. Mezi dotazovanými vedoucími společností se najdou i jedinci, kteří si raději nedovolují predikovat cokoliv, protože, dle nich, je doba aktuálně velmi, velmi proměnlivá a to, co platí dnes už nemusí platit zítra.  

Rozdíl mezi společnostmi, které se rozhodly propouštět a které se naopak chystají nabírat je radikální. Je však pravdou, že většina podniků je aktuálně spíše ve fázi vyčkávání toho, co nejen ekonomická, ale také energetická situace přinese.  

Nábory pracovníků se pozastavují 

Jelikož se mnozí zaměstnavatelé nachází v takzvané fázi vyčkávání, jsou nábory nových pracovníků pozastaveny. Dokonce i společnosti, jež plánovaly nabírání velké spousty lidí v tomto svém plánu stojí na mrtvém bodě a čekají, co se bude na trhu dít. Zatím to však vypadá, že vše hraje do karet pozvolnému nárůstu nezaměstnanosti.  

Nejoptimističtější zůstávají hlavně podniky v odvětví IT, případně také obchody a služby. Spíše negativní nálada panuje v komunikačních službách, finančním sektoru, také ve farmacii a zdravotnictví a samozřejmě v energetice.