Výběr stavební firmy. Co hraje roli?

Demolice, rekonstrukce nebo výstavba nového domu patří k věcem, které člověk musí většinou řešit jen jednou či dvakrát za život. Přesto na ně padne značná část finančních prostředků, a tak je výběr správné stavební firmy, která práci odvede kvalitně a ve stanoveném termínu, naprosto zásadní. 

Nejprve si ujasněte, zda vám jde o specializované demoliční práce, zda se bude firma muset popasovat s nebezpečným materiálem (například azbestem) nebo zda budete chtít, aby se firma postarala i o stavební suť. 

Kde a podle čeho hledat? 

Když se pustíte do hledání na internetu, berte v úvahu jen ty stránky, které obsahují všechny potřebné informace – IČO, sídlo, přesnou specifikaci služeb, ceník a podobně. Ověřte si, zda má vámi vybraná firma vůbec oprávnění v daném oboru podnikat (buď v Obchodním rejstříku, nebo v Živnostenském rejstříku). Jako předmět podnikání musí být uvedeno Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Jedná se o vázanou živnost, na kterou je potřeba určitá odbornost. 

Dejte na zkušenosti ostatních 

Co se týče referencí, největší vypovídající hodnotu má osobní zkušenost někoho z vašich blízkých. Dají se využít i ověřené recenze Googlu či Seznamu.cz. Nejmenší váhu přikládejte recenzím, které má firma na svých webových stránkách – je jasné, že sem bude umisťovat jen pozitivní zkušenosti. 

Jak firma komunikuje? 

Vnímejte, jak firma komunikuje. Pokud máte problém se dovolat na zákaznickou linku a firma nereaguje ani na e-maily nebo poptávky zadané přes formulář, raději si vyberte jinou společnost. Při stavebních pracích bude komunikace klíčová. Zpozorněte také tehdy, když zástupci firmy nedodrží dohodnutý termín setkání nebo prohlídky stavby. 

Každá seriózní firma by měla provádět jakékoliv stavební práce na základě písemné objednávky nebo smlouvy. Vzorové dokumenty byste měli dostat do rukou předem, abyste měli čas se k nim vyjádřit. Záruka na stavební práce by vždy měla být minimálně 24 měsíců.