Kam s nebezpečným odpadem po demolici?

Během demolice se může narazit na nebezpečný odpad, se kterým je třeba nakládat daleko opatrněji než s jinými obyčejnou demoliční sutí. Mluvíme zejména o azbestu, se kterým se především v minulosti velmi často pracovalo. Tehdy, tedy před více jak třiceti lety, kdy se s azbestem hodně pracovalo, se azbest označoval za zázračný materiál, který měl našlápnuto k tomu stát se materiálem budoucnosti. Jenže se později ukázalo, že je karcinogenní a tedy i nebezpečný pro člověka. S plynoucím léty se zakázala jeho výroba a zakázalo se také stříkání azbestem. I když se však s azbestem nyní nepracuje, při zmiňovaných bouracích a demoličních pracích se na azbest může narazit. 

Zcela běžně se stále azbest vyskytuje ve zdech rodinných domů nebo nákupních středisek. Pokud se nechá azbest na pokoji, není sebemenším rizikem. Jenže pokud se začnou zdi bourat a azbest se uvolní, je problém na světě. V takové chvíli je dobré vědět, kam s azbestem. 

Azbest se likviduje na speciálních skládkách

K likvidaci azbestového odpadu se využívají skládky, které mohou přijímat tento speciální a nebezpečný materiál. Azbest se musí na skládku dovézt v zabaleném stavu, kde se pak ihned musí uložit čili zahrnout jiným materiálem. Pokud se v budově nacházelo jenom menší množství azbestu, je možné ho dopravit jen na sběrný dvůr, ale opět také v zabaleném stavu a řádně označen. 

V ideálním případě by se o likvidaci azbestu měla postarat specializovaná firma na demolice. Důvodem toho je opravdu vysoké riziko poškození zdraví, s azbestem opravdu není dobré si zahrávat. Likvidace tohoto materiálu však nemusí být dostupná blízko místa demolice, proto je dobré to konzultovat s firmou na demolici.

Prostory se musí řádně uklidit

Pokud k manipulaci s azbestem došlo v konkrétních prostorech, musí poté dojít k uklizení těchto prostor, a to ideálně mokrou cestou, aby se prostory zbavily i sebemenšího množství prachu.