Postup, jak přerušit a obnovit živnost

Rozhodli jste se na čas přerušit podnikání? Pak je určitě na místě přerušit živnost, abyste nadále nemuseli platit zálohy za sociální a zdravotní pojištění nebo podávat daňová přiznání. Nezapomeňte ale, že živnostenský úřad není jedinou institucí, kde musíte změnu oznámit. 

Přerušení živnosti 

Pokud chcete živnost přerušit, nebo přerušení plánujete, stačí zajít s občanským průkazem na živnostenský úřad a zde přerušení oznámit. Budoucí datum, od kdy bude živnost přerušena, si můžete vybrat – stejně jako datum, kdy bude znovu obnovena. Pokud obnovení zatím neplánujete, zvolte si třeba rok 2099 – neurčito totiž volit nelze. Platit za přerušení živnosti nebudete nic. 

Kromě ohlášení na živnostenském úřadě pak nezapomeňte změnu nahlásit i na České správě sociálního zabezpečení a vaší pojišťovně. 

Obnovení živnosti 

Při obnovování živnosti vás znovu čeká cesta s občanským průkazem na živnostenský úřad. Zde nahlásíte, od jakého data chcete živnost obnovit a zda půjde o hlavní nebo vedlejší činnost. Obnovení je zdarma, stejně jako případné dopsání dalších oborů podnikání, které můžete dohlásit při jedné příležitosti. Potvrzení o obnovení živnosti i případném doplnění oborů vám pak přijde písemně poštou na adresu bydliště.  

Pomocí jednotného formuláře pracovník živnostenského úřadu zároveň ohlásí obnovení vaší živnosti i na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), vaši pojišťovnu a finanční úřad. ČSSZ vás pak také písemně informuje o tom, že eviduje obnovení vašeho podnikání, případně o výši záloh. 

Jestliže se živnost obnoví automaticky po uplynutí doby, na kterou jste podnikání přerušili, na živnostenský úřad již nemusíte. Musíte ale informovat svou pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Na zdravotní pojišťovně musíte obnovení živnosti nahlásit nejpozději do osmi dnů, na ČSSZ pak do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obnovíte podnikání.