Jak začít fakturovat. Není to žádná věda

Právě jste si založili živnost a dalším logickým krokem je vytváření prvních faktur.  

Mějte o svých fakturách přehled 

Než vůbec vystavíte svou první fakturu, je potřeba si ujasnit, že se jedná o účetní doklady, které si budete potřebovat archivovat. Usnadníte si tímto krokem administrativu a budete mít dokonalý ekonomický přehled o svých aktivitách. V neposlední řadě existuje i další důležitý důvod pro ukládání faktur, a tím je následné plánování a rozhodování o dalším růstu. Proto byste si v ideálním případě měli opravdu každou vystavenou fakturu důkladně uložit.  

Možnosti v moderní době 

Samozřejmě se po vás nechce, abyste si tiskli hordy papírů a zakládali předpotopní šanony. V dnešní rychlé době by to bylo skutečně nesmyslné plýtvání časem. Jednou z variant, která se nabízí, je jedna z placených služeb, které přímo nabízejí generování faktur. Některé existují ve webovém prostředí, jiné již nabízejí celou řadu chytrých možností nebo přímo umožňují vstup do jejich rozhraní pomocí aplikace v mobilu. Jednoduše si vyplníte své fakturační údaje, poté údaje odběratele, a máte hotovo.  

Základní údaje na faktuře 

Budete tvořit svou první fakturu? Jejími body jsou: 

  • Fakturační údaje – tedy vašeho jméno, příjmení, IČ a adresa podnikání. U fakturačních údajů je nutné také zatrhnout, zda jste či nejste plátci DPH.  
  • Bankovní účet – zadáte číslo účtu, na který má být poukázána platba provedená odběratelem.  
  • Logo, podpis a razítko – i tyto údaje s mohou na faktuře objevit.  
  • Datum splatnosti faktury – do kdy mají být peníze poukázány na váš účet.  
  • Číslo faktury – pro evidenci faktur je nutné vyplnit číslo faktury.  

Většinu z těchto bodů budete vyplňovat pouze jednou, poté vám je placené služby již budou vyplňovat samy.  

Samozřejmou součástí každé faktury je také název zboží či vyfakturované služby. A především pak její konečná cena.