Historie franchisingu. Seznamte se s oblíbeným typem podnikání

Ačkoliv se zdá, že franchising se objevil teprve nedávno, ve skutečnosti byl dobře známý už ve středověku. Původně se jednalo o poskytování feudálních privilegií k výrobě nebo prodeji na vymezeném území, což se nijak zásadně neliší ani od dnešní definice. Slovo franchise, ze kterého se vyvinula dnešní franšíza, pochází z francouzštiny a znamená koncese či licence.

První franšízy vznikly v Americe

Za první novodobou franšízu se považují šicí stroje Singer, jejichž podnikatelský systém byl založený na prodejní síti několika nezávislých prodejců. Ti zároveň poskytovali servis a náhradní díly. Opravdový boom ale přinesla na přelomu 19. a 20. století až Coca-Cola, která začala poskytovat licence na točení sladkého nápoje v restauracích a dalších podnicích.

K velkému rozvoji franchisingu došlo po 2. světové válce ve Spojených státech amerických, avšak ani západní Evropa nezahálela. Byla to reakce na rychlé změny na trhu, vyšší poptávku a zvýšené nároky na kvalitu zboží a služeb. V 70. letech už se tato forma podnikání dostávala do všech zemí světa a stále se vyvíjí.

A co Česká republika?

V České republice jsme si na první franšízu museli počkat až do roku 1991, kdy se na našem území začaly objevovat první zahraniční pobočky. Ještě několik let ale musel franchising bojovat s nedůvěrou a neochotou bank poskytovat specializované úvěry, které jsou v zahraničí zcela běžné. Pro vstup do podnikání bylo tedy zapotřebí disponovat vyšším objemem peněz.

V současné době je poptávka po franchisingu poměrně velká, a to především ze strany začínajících nebo středně velkých podnikatelů. Je to způsob, jak uspět v náročném konkurenčním prostředí a na otevřeném trhu Evropské unie. Navíc se zlepšují i možnosti financování tohoto podnikání. Vznikly také franchisové svazy, které nejen sdružují franchisanty a franchisory, ale zároveň pořádají kurzy a semináře pro zájemce z laické i odborné veřejnosti.