Podnikající ženy a mateřská – ne vždy mají na ni nárok

V poslední době se ukazuje, že ženy čím dál více rozjíždí své byznysy. Je to skvělé, mohou tak konečně ukázat mužské populaci, že žena nepatří jenom do kuchyně, ale že klidně může být mnohem bohatší, než jakýkoliv mužský. Jenže podnikající ženy mají mnoho nevýhod. Nejen, že často nerozumí těm oborům, které mají do budoucna velký potenciál, ale taky musí myslet neustále dopředu. Přece jenom pokud by toužili po mateřské, jen tak ji nedostanou. Musí splnit určité podmínky.

Ženy, které se řadí mezi živnostníky, musí mít neustále na paměti, že je třeba myslet dopředu. Musí neustále myslet na svou budoucnost. Musí dopředu vědět, jestli chtějí dítě nebo nikoliv, protože pokud by do roka či do dvou let o dítě žena stála, musí začít platit nemocenské pojištění. Bez tohoto placení podnikající ženy nemohou usilovat o mateřskou, bohužel. A právě od výše placeného nemocenského se odvíjí výše příspěvku, který budou co měsíc dostávat.

Při nesplnění podmínek nelze uplatnit výhody při čerpání rodičovské

Mnoho expertů upozorňuje na nutnost placení nemocenského pojištění, pokud byste během následujících dvou let chtěli mít dítě. Konkrétní podmínkou je placení nemocenského, a to tak, že se musí nemocenské platit minimálně 270 dní v posledních dvou letech před začátkem čerpání mateřské. Z toho 180 dní musí nástupu na mateřskou bezprostředně předcházet. Jinak skutečně nelze čerpat příspěvky na mateřskou dovolenou.

A opět je nutné upozornit na to, že výše mateřské se odvozuje od výše záloh nemocenského pojištění.

Při mateřské dejte od živnosti ruce pryč

Následuje pak 28 týdnů v případě narození jednoho potomka, kdy je mateřská poskytována. Je nutné upozornit i na to, že po dobu těchto týdnů musíme dát od živnosti ruce pryč. Nesmíme se své živnosti nijak věnovat. Samozřejmě pokud máme živnost jenom jako vedlejší příjmy, je živnost povolena, ovšem pokud máme živnost jako hlavní pracovní činnost, jestliže je to náš hlavní zdroj obživy, musíme si od práce dát „voraz“.