Římské koloseum: symbol Říma

Tak, jako je Eiffelovka symbolem Paříže a pyramidy v Gíze zase Egypta, tak je Římské koloseum symbolem Říma. Stavba kolosea, jedné z nejvýznamnějších italských památek, byla zahájena v době, kdy se císař Vespasián snažil zahladit stopy po svém předchůdci, slavném císaři Neronovi. Na místě, kde stával Neronův Zlatý dům, nechal Vespasián postavit koloseum. Stavba byla dokončena za pouhých osm let, v roce 80, za vlády císaře Tita. Na oslavu slavnostního otevření Římského kolosea byly pořádány hry trvající sto dnů, během nichž bylo zabito velké množství gladiátorů a zvířat. 

Amphitheatrum Flavium 

Původní název Římského kolosea, který měl v té době tři poschodí, byl Amphitheatrum Flavium. Název Koloseum se ujal mnohem později, teprve na konci prvního tisíciletí. Colossus bylo původní označení pro sochu císaře Nera, která původně stála v zahradě Zlatého domu nedaleko amfiteátru. Socha se bohužel nedochovala, ale na jejím místě dodnes stojí podstavec, na němž stávala. 

V době Flaviovců, rodu ze kterého pocházel Vespasián či jeho nástupce Tito, za jehož vlády byla stavba dokončena, sloužilo koloseum výhradně pro gladiátorské zápasy. Aréna byla dlouhá190 metrů a široká 154 metrů, sedadla amfiteátru, která dosahovala do výšky necelých padesáti metrů, byla schopna pojmout až 55 000 diváků. Později, když byly gladiátorské zápasy zakázány, začal být amfiteátr využíván pro nejrůznější veřejná představení, přednášky apod. 

Kudy ke koloseu 

Ke Koloseu se můžete dostat vyhlídkovým autobusem, normálním autobusem (linka 60 a 75) nebo metrem (modrá trasa B). Nezapomeňte, že se jedná o jednu z nejvíce navštěvovaných památek Říma, a proto raději počítejte s vysokou koncentrací turistů. Koloseum je mnohem působivější uvnitř stavby než zvenčí, což je dáno tím, že je zasazeno do centrální části Říma. Koloseum je otevřené v letních měsících od 7 hod. do 19 hod. Vstupné do kolosea je 15,5 €. Vstupné pro občany zemí Evropské unie do18 a nad 65 let je dotováno a stojí 4,5 €, pro občany ve věku 18 až 25 let stojí 10,5 €.